رضا قصه گو

در این سایت اشعاری که سروده ام و داستان هایی که از آن ها خوشم آمده را ارائه خواهم داد

۳ مطلب با موضوع «امام علی (علیه سلام)» ثبت شده است

۰۶
اسفند
صدای جر وبحث مردم  دربازار به گوش میرسید.انگارجند نفر با هم درگیر بودند و بر سر موضوع مهمی اختلاف نظر داشتند . حرف از شتروتقسیم آن 

ها بین سه نفر بود. آن سه نفرهفده شتر داشتن. شخص اول مدعی یک دوم از شتر ها بود.شخص دوم مدعی یک سوم شتر ها وسومی مدعی 

یک نهمشتر ها بود . آن ها پس از فکر بسیار و یاری جستن از افراد مختلف نتوانسته بودند شتر هارا عادلانه تقسیم کنند طبق حساب آن ها اگر قرار 
بو د به نفراول یک دوم شترهارا بدهند باید هشت ونیم شتر به او می دادند که حق دیگران  زایع می شد.دیگر در مانده شده بودند که یکی از آن ها 
گفت: «شنیده ام علی فرزند ابوطالب دارای هوش و ذکابت بسیاری است. بیایید نزد او بر ویم » آن ها نیز پزیرفتند و را هی خانه ی امام علی(علیه  
سلام)شدند. آن ها مشکلشان را برای امام نقل کردند. امام پس از شنیدن مشکل فرمودند:«آیا موافق هستید من یک شتر از مال خودم به شما بد 
هم تا مشکل را حل کنم؟»گفتند:«بله یا علی! ما موافقیم حرف توبر ما حجت است» بایک شتر امام تعداد شتر های آن ها هژده تا شد سپس امام 
یک دوم  هژده که نه تا می شد را به نفر اول دادند وشش تا که یک سوم می شد را به نفر دوم  و دو تا که یک نهم بود را به نفر سوم دادند ویک 
شتر امام با قی ماند که امام آن را برای خود برداشتند و هم به هوش ودانایی امام پی بردند.
    
  
  • رضا اعظمی راد
۰۶
اسفند

علی بود لایق جبه ی خلافت             علی بود صاحب این عدل و عدالت

علی بود یار و مدد کار پیمبر               علی بود همسر آن نور هدایت

علی بود فاتح این خیبر وخندق            علی بودامام بر حق جماعت

علی بود دومین معصوم عالم               علی بود اولین ماه امامت


                                                                                                        شاعر :رضا اعظمی راد

  • رضا اعظمی راد
۰۶
اسفند

مستی که فقط به آب انگور نیست                  مستی که فقط به چنگ و ماهور نیست

من مستم وعاشق ولای توعلی                        دیوانه وسرمست وفای توعلی

 

                                                                                                                 شاعر : رضا اعظمی راد           

  • رضا اعظمی راد