رضا قصه گو

در این سایت اشعاری که سروده ام و داستان هایی که از آن ها خوشم آمده را ارائه خواهم داد

۴ مطلب با موضوع «اشعار من» ثبت شده است

۰۷
اسفند

آن دوش ودی  و جام شرابم بگذشتی            این روز و می و وقت بقایم بگذشتی

 گر که تباهی مکنی وقت و زمانت                   خوشحال و خرامان ز صراطم بگذشتی

                                                                                                                      شاعر: رضا اعظمی راد

                                                                                                                      

  • رضا اعظمی راد
۰۶
اسفند

آنگه که محبت کار ساز کند              آنگه که مهر عشق آغاز کند

با جنگ وعدو کار پیش مبر               تا خوشبختی رو به تو باز کند 


                                                                                              شاعر:رضا اعظمی راد

  • رضا اعظمی راد
۰۶
اسفند

علی بود لایق جبه ی خلافت             علی بود صاحب این عدل و عدالت

علی بود یار و مدد کار پیمبر               علی بود همسر آن نور هدایت

علی بود فاتح این خیبر وخندق            علی بودامام بر حق جماعت

علی بود دومین معصوم عالم               علی بود اولین ماه امامت


                                                                                                        شاعر :رضا اعظمی راد

  • رضا اعظمی راد
۰۶
اسفند

مستی که فقط به آب انگور نیست                  مستی که فقط به چنگ و ماهور نیست

من مستم وعاشق ولای توعلی                        دیوانه وسرمست وفای توعلی

 

                                                                                                                 شاعر : رضا اعظمی راد           

  • رضا اعظمی راد