رضا قصه گو

در این سایت اشعاری که سروده ام و داستان هایی که از آن ها خوشم آمده را ارائه خواهم داد

۲ مطلب با موضوع «پند آموز» ثبت شده است

۰۷
اسفند

آن دوش ودی  و جام شرابم بگذشتی            این روز و می و وقت بقایم بگذشتی

 گر که تباهی مکنی وقت و زمانت                   خوشحال و خرامان ز صراطم بگذشتی

                                                                                                                      شاعر: رضا اعظمی راد

                                                                                                                      

  • رضا اعظمی راد
۰۶
اسفند

آنگه که محبت کار ساز کند              آنگه که مهر عشق آغاز کند

با جنگ وعدو کار پیش مبر               تا خوشبختی رو به تو باز کند 


                                                                                              شاعر:رضا اعظمی راد

  • رضا اعظمی راد