رضا قصه گو

در این سایت اشعاری که سروده ام و داستان هایی که از آن ها خوشم آمده را ارائه خواهم داد

بسم الله الرحمن الرحیم

من رضا اعظمی راد هستم ودر شهر یزد زندگی می کنم من از کودکی به خواندن قصه وداستان عالا قه داشته ام وخدا را شکر تا کنون 

موفق بوده ام از کلاس ششم شروع به سرودن شعر کر ده ام که شما می توانید شعر ها یم را در سایت بخوانید من داستان های زیبا مانند

داستان های چهارده معصوم وضرب المثل های نسبتا زیادی را خوانده ام که در سایت برای شما ارائه داده ام